HaPV - Hamstery Polyoma Virus

Příznaky:

 • drobné bradavičky nejčastěji pod bradou, na packách, kolem hlavy, u očí, na uších ale mohou se objevit i jinde po těle
 • pupínky (viditelné i zanořené v kůži)
 • nádory - na povrchu těla, ale i na vnitřních orgánech - často bývá právě příčinou úmrtí křečka na HaPV
 • problémy při porodu - nakažená samice může mít (ale i nemusí) problémy během těhotenství (potrat) nebo při porodu, poměrně často dochází k úmrtí nakažených samic při porodu
 • nádory u mladých zvířat (cca do 1 roku)

 

Přenos:

 • nemoc není přenosná na člověka ani jiné druhy domácích zvířat (ani na křečíky Roborovského, ani na džungaráčky apod.)
 • virus se může přenášet mezi křečky syrskými a křečky polními
 • virus se nachází v močové soustavě křečka a tudíž dochází k přenosu nejčastěji při páření, znečištěnou podestýlkou, možná i dotekem

 

Léčba:

 • není známá účinná léčba
 • i přestože příznaky mohou zmizet, neznamená to, že je křeček zdravý

 

Co s tím:

 • pokud máte podezření, že se u Vás virus vyskytl, dejte podezřelého křečka stranou od ostatních křečků a pozorujte ho
 • hlavně u postiženého křečka používejte co nejméně prašnou podestýlku (nejlepší jsou bukové štěpky), aby se virus znečištěnou podestýlkou nešířil na prachových částečcích dál
 • zamezte styku s ostatními křečky, často si umývejte ruce (nejlépe přípravkem pro hubení virů: Spitaderm, Virkon a další)
 • protože zatím není známa účinná forma léčby této nemoci, tak jsou pouze dvě možnosti:
  • nechat postiženého křečka uspat
  • nechat postiženého křečka žít a uspání zvolit až když uvidíte, že křeček viditelně strádá v důsledku nádorů na vnitřních orgánech (i křeček nemocný HapV se totiž může dožít klidného stáří)