Rezavá/skořicová

Rezavá/skořicová

genotyp: bb nebo pp

 

Rodí se s červenýma očima, které věkem tmavnou do zcela černé, zbarvení je světlejší než u přírodního zbarvení, písková až lehce krémová, tmavé lemy uší jsou světlejší. Zůstávají zachovány bílé skvrny nad očima i za ušima. Spodní fousky jsou stejně jako u aguti zbarvení světlé a vrhcní tmavé. Není zatím jasné, který gen toto zbarvení způsobuje, ale evidentně zůstávají zachované aguti znaky křečíků, proto se většina chovatelů hlavně v zahraničí přiklání spíše k rezavé. Uvidíme co přinese budoucnost a jak se nakonec gen označí. Zatím jsou křečíci Roborovského označování buď jako skořicové, jako rezaví nebo jako krémoví, jde však stále o jedno a totéž zbarvení.

Jedná se o poměrně novou mutaci, která se objevila poprvé v roce 2008 v chs Navel v České republice.

 

recesivní gen - je potřeba obou kopií genu, aby se zbarvení projevilo

 

BB (PP) - aguti zbarvení

Bb (Pp) - aguti zbarvení, nese gen pro "rezavé" zbarvení

bb (pp) - "rezavé"/"skořicové" zbarvení